RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Er is geen mens zo slecht, dat hij ook niet een beetje goedheid bezit." - Maarten Luther


Bezoekgroep

De bezoekgroep houdt regelmatig contact met veelal oudere gemeenteleden. Zij ondersteunen daarmee de predikant in diens pastorale taak. Uitwisseling van levenservaringen, medeleven en warmte zijn ook voor de oudere gemeenteleden van groot belang. De bezoekgroep bestaat uit circa 10 vrijwilligers.

Ieder van de bezoekers heeft een aantal eigen gemeenteleden om naar toe te gaan. Zonodig wordt, in overleg met hen, contact met de predikant gelegd.

4x per jaar een bijeenkomst
Ook worden 4X per jaar bijeenkomsten georganiseerd, nl. voor Pasen en Kerstmis waarbij een gezamenlijke avondmaalsviering in het kerkgebouw plaats vindt. Daar kunnen alle gemeenteleden aan meedoen. Daarnaast in het najaar een gezellige middag en in het voorjaar een uitstapje.

Ons uitgangspunt is dat alle gemeenteleden samen de kerk vormen. Wie beperkingen ondervindt door het ouder worden mag niet uit het zicht raken. Kerk zijn is omzien naar elkaar.

Wilt u bezoek of meer informatie?
Wilt u worden bezocht of wilt u meer informatie over de bezoekgroep, dan kunt u contact opnemen met Esther Veneberg.