RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Er is geen mens zo slecht, dat hij ook niet een beetje goedheid bezit." - Maarten Luther


Pinksterbrief Protestantse kerk

logoPKNPinksterboodschap 2012

Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk. Dit gebed heeft geklonken aan de wieg van de Protestantse Kerk. Toen dit gebed werd gebeden klonk daarin het besef door dat we alleen kerk kunnen zijn door de kracht van de Heilige Geest. Na acht jaar is dat besef alleen maar toegenomen. Zonder Heilige Geest zullen onze kerkelijke molens steeds meer gaan knarsen en tenslotte stilstaan. Daarom bidden we: Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk.

We doen dat speciaal op het Pinksterfeest. Op deze dag gedenken we hoe de Geest is uitgestort op ouderen en jongeren, mensen van alle volken en standen. Aanvankelijk toonde zich dat in vlammen van vuur op de hoofden van de apostelen. Toen die doofden, bleef er genoeg over. We lezen in het boek Handelingen dat door de Geest een gemeenschap is ontstaan van zusters en broeders in Jezus naam. Daar zat zoveel vuur en vlam in, dat de vurige tongen op de hoofden van mensen niet meer nodig waren. 

Juist in tijden waarin we ons soms uitgeblust voelen of waarin er alleen nog maar een sputterend vlammetje over is gebleven, mogen we opnieuw horen dat de Geest van God niet is uitgeblust. Dat Jezus, die is gestorven aan een kruis, door God is opgewekt en leeft. Het evangelie is niet versleten, integendeel. Het is ook nu zo aanstekelijk dat oude dromen ontwaken en nieuwe visioenen geboren worden. 

Hoe aanstekelijk dit is, zien we in de wereld van vandaag. We zien het op plaatsen waar we het helemaal niet hadden verwacht. Een spannend voorbeeld daarvan is China. In een land dat gesloten leek, opent de Geest harten van mensen voor het evangelie en vormen zich talloze geloofsgemeenschappen. 

Ontroerend is te horen hoe de Geest ook werkt in landen waar kerk en christenen achter gesloten deuren hun geloof moeten belijden. Ons bereiken steeds meer verontrustende berichten van christenen en kerken van wie het leven steeds moeilijker gemaakt wordt, onder andere in het Midden-Oosten, in sommige landen van Afrika en in Noord-Korea. Wij weten ons met hen verbonden.

Het is verrassend om te horen dat ze zich veelal niet terugtrekken in een hoekje. Zo gaan Egyptische kerken het gesprek aan met de Moslim Broederschap en doen ze daadwerkelijk iets tegen armoede, onwetendheid, onrecht, huiselijk geweld en vrouwenbesnijdenis.

We willen op deze Pinksterdag speciaal voor al deze kerken en christenen bidden. In het besef dat hun geloofstrouw ook een appèl aan ons is om trouw te zijn aan onze roeping en de weg te gaan van Christus.

Zo bidden wij met des te meer overtuiging: Kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk. 

Wij wensen u gezegende Pinksterdagen. 

Ds. P. Verhoeff, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Dr. A. J. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland