RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"God schrijft het evangelie niet in de bijbel alleen. Ook op bomen en in de bloemen en wolken en sterren." - Maarten Luther


Verkiezingsuitslag evangelisch-lutherse synode 2013-2017 bekend!

lutherroos8De verkiezingen voor de evangelisch-lutherse synode zijn afgerond. De uitslag is bekend.

Van de 10.718 aangeschreven lutheranen hebben 1.545 personen een geldig formulier teruggestuurd. Dat is dus een opkomstpercentage van bijna 15%. In vergelijking met eerder gehouden verkiezingen wijkt dit percentage niet significant af.

Het interim-bestuur heeft in haar vergadering van 27 maart 2013 de volgende lijsten vastgesteld:

De verkozen kandidaten zijn:

Predikanten

1, 1097 stemmen, Mw. drs. W.T.V. Verhoeven

2, 910 stemmen, Mw. ds. M.J.A. Schultz

3, 866 stemmen, Dhr. ds. W.J.H. Boon

4, 780 stemmen, Dhr. dr. U. Hummel

Niet-Predikanten

1, 1.174 stemmen, Mw. D.C. Leker

2, 1.170 stemmen, Dhr. Prof. dr. ir. E.R. Fledderus

3, 1.162 stemmen, Mw. Dr. M.M. van den Berg

4, 1.136 stemmen, Dhr. J.R. Loggen MSc

5, 1.101 stemmen, Dhr. Mr. T.W. Helmig

6, 1.056 stemmen, Mw. T.W. Helmhout-van der Boon

7, 746 stemmen, Dhr. Drs. F.W. Everaarts

8, 611 stemmen, Mw. C. Val

9, 604 stemmen, Dhr. Mr. T.R. Seinstra

10, 523 stemmen, Mw. J. Wildeman-Dekker

11, 522 stemmen, Mw. S. von Asmuth

12, 451 stemmen, Dhr. Drs. R. Barendse

13, 448 stemmen, Mw. G.K.R. Hassink-Kröning

14, 428 stemmen, Dhr. F. Bos b.s.

15, 359 stemmen, Dhr. A. Vermeer

16, 313 stemmen, Dhr. Ing. G. Azink

17, 259 stemmen, Dhr. Ing. D. van Doorne

18, 236 stemmen, Dhr. G. Crisson

Het interim-bestuur feliciteert alle gekozenen van harte en wenst hen veel wijsheid en een goede samenwerking toe om als evangelisch-lutherse synode zorg te dragen voor het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie en leiding te geven aan het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen.

Het interim-bestuur is ook zeer verheugd dat de balans tussen mannelijke en vrouwelijke gekozenen in evenwicht is.

Tijdens de verwerking van de kiesformulieren heeft het interim-bestuur moeten constateren dat ondanks de diverse herinneringen aan de kerkenraden een aantal lutheranen geen formulier ontvangen heeft daar de ledenregistratie niet conform de procedures was uitgevoerd. Dit is een aantal lutheranen overkomen, die daardoor niet hebben kunnen stemmen en dat betreurt het interim-bestuur.

Als voorbeelden hebben wij geconstateerd dat lutheranen als niet-gedoopt of geen-belijdenis geregistreerd stonden, of het kenmerk evangelisch-luthers niet hadden. Daarnaast waren ook lutheranen wel geregistreerd die wel als lutheraan gemerkt waren maar dat niet meer waren of wensten.

Wij zullen de nieuwe synode hierover adviseren zodat de kerkenraden zich bewust worden van het belang van een goede registratie binnen hun gebied en dus de belangen van de eigen leden niet onnodig benadelen.

Ing. H. Oosterveer, secretaris van het interim-bestuur