RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"

Ons leven is een leven midden in de dood. En toch blijft ook midden in de dood de hoop op het leven aanwezig.

" - Maarten Luther

Kerkenraad
1 Dhr. G. Bril Voorzitter
2 Mw. B. de Jager Voorzitter/penningmeester diaconie
3 Mw. S. Post-de Groot Jeugdouderling
4 Mw. M.M. Konings-Kanning Diaken/pastoraal assistent
5 Mw. E.J. van der Spek Secretaris
6 Dhr. B. Lip Kerkrentmeester Financiën
7 Mw. H.J. Buurman Secretaris diaconie
8 Dhr. W.M. Scherrenburg Kerkrentmeester Gebouwen
9 Dhr. B. Tiesinga Administrateur diaconie
10 Dhr. J. J. Pijnaker Lid Diaconie