RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Een mens kan God niet alleen met werken dienen, maar zeker ook met vieren en rusten." - Maarten luther

Kerkenraad
1 Dhr. G. Bril Voorzitter
2 Dhr. J. Grisnich Voorzitter diaconie
3 Mw. S. Post-de Groot Jeugdouderling
4 Mw. M.M. Konings-Kanning Diaken/pastoraal assistent
5 Mw. E.J. van der Spek Secretaris
6 Dhr. C.J. Noorda & Mw . J. Geertsma Kerkrentmeester Gebouwen
7 Dhr. B. Lip Kerkrentmeester Financiën
8 Mw. H.J. Buurman Secretaris diaconie
9 Dhr. B. Tiesinga Administrateur diaconie
10 Dhr. J. J. Pijnaker Lid Diaconie
11 Mw. M. Heerema Lid Diaconie