RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Zorg, dat ik niet alleen kan bidden met de mond. Help mij dat ik kan bidden uit het diepst van mijn hart." - Maarten Luther


Plaatselijke regeling

Inhoudsopgave
Plaatselijke regeling
Tekst in de regeling

Er is een plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle.

Onder deze inhoudsopgave kunt u verder lezen in het document plaatselijke regeling.

Paragraaf

Inhoud

Algemeen

Omschrijving  en werkgebied

1

Samenstelling van de kerkenraad

2.1.

Verkiezing van ambtsdragers algemeen

2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.3

Verkiezing van predikanten

3

De werkwijze van de kerkenraad

4

Besluitvorming

5

De kerkdiensten

6.1.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.2.

idem, diaconaal

6.3.

De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

 

Ondertekening