RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"

Ons leven is een leven midden in de dood. En toch blijft ook midden in de dood de hoop op het leven aanwezig.

" - Maarten Luther


Lutherse kerkmuziek

Orgel1

De Lutherse gemeente in Zwolle zingt graag en met grote inzet. We zingen liederen uit de traditie: de oude hymnen maar ook de hedendaagse liederen, berijmde psalmen maar ook de onberijmde versies.

De typische “Lutherliederen” worden in onze gemeente zeer regelmatig gezongen en met de cantorij proberen we de schat aan Lutherse kerkmuziek steeds weer opnieuw te laten klinken op de plaats waarvoor ze bedoeld is: in de liturgie.

Onze vaste organist is Gea Hoven. Vaste vervangers zijn Bart Lip en Tia Deij. Regelmatig leveren gastmusici een bijdrage aan onze diensten.

De gemeente kan het zingen niet laten, omdat zij er door de bijbel toe wordt aangezet: Looft de Heer, prijst zijn Naam, zingt de Heer een nieuw lied. De lofzang komt dus van ”de andere kant”.

Het is duidelijk dat Luther uit godsdienstige overwegingen de muziek een voorname rol in de eredienst toebedeeld heeft en dat geeft de kerkmuziek een stevige basis. Als één van de 7 kentekenen van de ware kerk noemt Luther: “Wij moeten niet alleen Gods woord horen, maar ook Hem loven en danken, opdat de wereld verneemt dat het Woord Gods tot danken en zingen stemt.”

Luther ging zelfs zover, dat hij zegt: “Wie niet zingen wil, getuigt, dat hij niet gelooft; dat hij de vrolijkheid om de verlossing van de zonden, de dood en de duivel niet kent"; ja, zingen is toch een uiting van dank over de heilsdaden van God.

De Cantorij van de ELG Zwolle, opgericht in 1978, verleent regelmatig haar medewerking in de diensten.

Informatie over het kerkorgel
http://www.hgunnink.nl/felkerk.htm