RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Een mens kan God niet alleen met werken dienen, maar zeker ook met vieren en rusten." - Maarten luther


Liturgisch bloemschikken - Jaap Meijer-bloemenfonds

Inhoudsopgave
Liturgisch bloemschikken
Bloemen gaan naar de leden
Wie maken het bloemwerk?
Jaap Meijer-bloemenfonds
Foto-overzicht

Jaap Meijer-bloemenfonds

Na heel wat jaren is de heer Jaap Meijer per 1 januari 2007 gestopt met het neerzetten van de bloemen in de kerk. Vroeger kreeg hij zaterdags de overgebleven bloemen van een bloemist in Zwolle mee als dank voor zijn werk als boekhouder. Hij besloot ze op het altaar in onze kerk neer te zetten zodat meer mensen van deze bloemen konden genieten. In de loop der jaren hebben de bloemen in de kerk ook liturgisch meer betekenis gekregen. Jaap gaf hier dan uitleg over in de dienst. Helaas heeft Jaap Meijer niet alleen van het schikken en neerzetten van de bloemen in de kerk afscheid genomen, maar is hij in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 januari 2007  na een heel korte ziekte gestorven. Om hem met eerbied te gedenken is het Jaap Meijer-bloemenfonds in het leven geroepen van waaruit de bloemen voor de eredienst betaald worden. U kunt een bijdrage in fonds storten op ING 850125 t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle o.v.v. Jaap Meijer bloemenfonds.

Meer liturgische betekenis
De bloemen op het altaar en de Godskiste zijn heden ten dage niet meer weg te denken en zijn een vast element geworden in de viering van de eredienst. Bij bijzondere vieringen is er speciale aandacht voor het bloemwerk. Te denken valt aan Driekoningen, Veertigdagentijd, Stille week met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Advent, Kerst. Maar ook met doopdiensten en oogstdankdiensten zijn liturgische bloemwerken denkbaar. Er wordt gebruik gemaakt van (liturgische) kleuren, vormen, symbolen en lijnen. Door het geven van een korte uitleg krijgt het bloemwerk voor de toeschouwer nog meer betekenis.

Contactpersoon bloemen
Contactpersoon is Marjan Reus. Het bezorgen van de bloemen na de dienst wordt gecoördineerd door Jeanine Bril.

Foto's van het liturgische bloemschikkingen vindt u op de volgende pagina. 
40 dagen 1 maart 2009.jpg