RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"God als vriend te hebben is fijner dan alle vriendschap van de wereld." - Maarten Luther


De Verkondiging van zondag 24 juli 2011

E-mailadres Afdrukken

Vandaag lezen we de laatste van de serie gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel uit Matteus 13. Jezus vergelijkt het koninkrijk in wat we vandaag lazen achtereenvolgens met een schat in een akker, een parel en en het vangen van vis met een sleepnet.

Door het te vergelijken met een schat in de akker, benadrukt Jezus volgens mij dat het koninkrijk ons eerst tóevalt, voordat het door ons verworven kan worden. Het begint niet in de eerste plaats bij óns zoeken. Eerst en vooral is het Rijk van God een gave van God. Die man vindt immers bij toeval een schat. Omdat hij de waarde van die schat inziet en hij wil hem hebben, verstopt hij hem opnieuw en koopt de akker. Alsof Jezus ons zegt: je moet er ontvankelijk voor zijn, voor dat Rijk van God, dat wel, maar denk erom dat het eerst en vooral om Gods goedheid gaat.

Toch is er iets heel aards aan het zo verwerven van het rijk Gods. Want de schat ligt in een gewone akker. Zo ligt het Evangelie, de boodschap van Gods liefde en eeuwige leven- dat wil zeggen: de belofte voor altijd met God verbonden te mogen zijn- ook in de akkers van deze wereld verborgen. In ons gewone leven mogen wij die boodschap horen. We hoeven er geen hemelse openbaringen voor gewaar te worden. Als we onze oren en harten maar open houden, kunnen we overal iets van Gods liefde verstaan: in de kerk, in het samen leven van mensen, ja, waar ook maar we ervoor open staan om God te ontmoeten. In Christus komt Gods Woord heel dichtbij, het is mens geworden, dat wil zeggen: onder ons, na aan het hart. Laten we alsjeblieft als christenen vasthouden aan het geloof dat god in jezus Christus als mens bij ons wil zijn, laten we het idee vande incarantie hooghouden, ook al hebben wij als moderne mensen moeite om het ons voor te stellen. Het gaat erom wat ermee bedoeld is tezeggen: God komt naast ons staan in een kwetsbaar mens. Dat haalt hem niet omlaag, want Hij kiest er zelf voor. Het geloof wil ons niet raken in een verheven sfeer. Gods blijde boodschap overrompelt ons hier en nu. Juist als wij het niet verwachten komt Gods liefde tot ons en wordt zij mens.

 

Door het koninkrijk van de hemel te vergelijken met een koopman die op zoek is naar parelsverlegt Jezus de focus naar hoe wij zelf zoeken naar wat god ons geven wil en wat we er mee doen zodra we het gevonden of beter gezegd: gekregen  hebben.

 

De parel is daarvoor een prachtig beeld. In alle culturen is het een schoonheid en grote waarde. Ze komt uit de zee, wordt met gevaar voor eigen leven opgedoken en groeit op natuurlijke wijze in een oesterschelp, vanuit de irritatie die een oester voelt als er zand of iets scherps in de schelp binnendringt. De oester kapselt het scherpe stukje steen in en maakt het langzaamaan steeds ronder en gaver. De parel groeit zo op een organische manier, terwijl andere edelstenen meestal uit de rotsachtige bodem moeten worden gekapt. Niet in alle oesters zit een parel. En soms moeten de oesters met gevaar voor eigen leven worden opgedoken.

 

Wat die koopman doet is eigenlijk wel vergelijkbaar. Hij zet alles wat hij heeft in om die ene uitzonderlijk waardevolle parel te bemachtigen. Als dat lukt, is hij al het andere kwijt. Maar dat deert hem niet. Hij heeft wat hij wou: die parel.

 

Jezus zegt: het is met het koninkrijk van de hemel als met die koopman die zoekt naar mooie parels.

Wat vertelt onze deze gelijkenis over het koninkrijk?

Jezus zegt: het koninkrijk is zo waardevol is, dat al het andere erbij verbleekt. Slechts  één ding kan het allerbelangrijkste zijn. Dat moeten we zoeken, zoals die koopman het zoekt.

 

Heeft het koninkrijk van de hemel die bekoring voor ons? Hebben wij er alles voor over? Of zijn er bij ons andere zaken die niet alleen om voorrang vragen, maar ook krijgen? Natuurlijk, daar is de wereld vol mee. En er zijn zoveel dingen die we belangrijker vinden. Dat is ook niet verwonderlijk. We willen graag gelukkig zijn en genieten. Het leven is kort, dus laten w e dat najagen dat ons goed doet voelen. En het is ook goed om goed te genieten van wat op aarde. Dat is gewoon goed. Maar wat heeft nu de allergrootste waarde? Jezus zegt: dat kan nooit iets zijn dat tijdelijk is. Dat moet iets zijn van God zelf. Het grootste dat Hij voor een mens bestemd heeft: het koninkrijk van de hemel, eeuwig leven. Alleen dat rijk schenkt eeuwige vreugde, niet deze wereld.

 

Nu weet ik net zo min als u wat dat koninkrijk precies is, wat het inhoudt. Dus hoe kunnen we alles opgeven voor iets dat we niet kunnen definiëren, waarvan we het bestaan niet zeker kennen? Het klinkt bijna fanatiek, om niet te zeggen fundamentalistisch, om alles opzij te zetten voor zoiets vaags als ‘Gods Rijk’. We zijn toch niet  godsdienstwaanzinnig?!

 

Het ligt er ook aan, wat we eronder verstaan. Het koninkrijk van de hemel is meer iets actiefs dan iets statisch. Het is meer Gods regering, zijn rechtmatige zeggenschap over hemel en aarde, dan een land waar je naartoe kan gaan. Het is er al en het is er nog niet. Geloven in Gods Rijk, het zoeken en ernaar veralngen heeft ermee te maken dat we God de eer geven die hem toekomt. Het is de erkenning dat als aan íemand de macht over alles toekomt, juist ook over het kwaad, dan aan Gód, het Licht, het Goede, de Liefde zelf.

 

Alleen dat komt eeuwigheidswaarde toe. Al het andere blinkt, verzinkt en gaat voorbij. Bijna alles wordt in onze wereld uitgedrukt in geld. Economisch gezien kan het ook bijna niet anders, helaas. Je zou erdoor gaan geloven dat geld dan ook het grootste goed is en alle status die ermee samenhangt.

Maar dat is niet waar. Het evangelie wijst ons een andere weg.

Een weg die voert voorbij aan alle economische -, machts- en statusverschillen.

Een weg die mensen bevrijdt van de wil elkaar te overheersen en tot dingen te maken waarover je zomaar kunt beschikken.

 

Die weg is de weg ván Gods Rijk en hij voert náár Gods Rijk, naar een toekomst van vrede en recht voor iedereen. Niet in geld uit te drukken. Onbetaalbaar maar verkrijgbaar voor iedereen die wil, voor allen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Laten we daarom dichtbij het Evangelie blijven.