RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"God schrijft het evangelie niet in de bijbel alleen. Ook op bomen en in de bloemen en wolken en sterren." - Maarten Luther

Online preken lezen en luisteren

Vergeving

E-mailadres Afdrukken

Een man kwam door het plegen van een misdaad in de gevangenis. Zijn vrouw leed er verschrikkelijk onder. Ze schaamde zich zo dat ze haast niet meer naar buiten durfde te komen. De man schreef vanuit zijn cel regelmatig naar zijn vrouw. maar zij kon de moed niet opbrengen om ook maar één brief te beantwoorden.

Lees meer...
 

Wie God liefheeft ontdekt de naaste

E-mailadres Afdrukken

lezingen: Leviticus 19:1,2, 9-18

Marcus 12:28-34 

Gemeente van Jezus Christus,

De vraag van ieder mens is: ben ik wel nodig.

Of je nu 80 bent en met een rollator loopt, of je bent een zoekende puber , of je volop in het werk zit of onlangs ontslagen bent, of je huisman bent of moeder van 3 kinderen, of je afhankelijk bent van zorg of je bent verpleegkundige, diep in ons leeft die vraag: ben ik wel nodig?

Het antwoord op die vraag komt van de God van mensen, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Sara en Rachel, de God van Mozes en Elia, van Jozef en Maria, de God van Jezus. Het antwoord geeft deze God, die God van mensen is, van u en van mij. De Eeuwige die geschiedenis wil maken met ons, die ons roept.

Immers, vanaf het 1e boek van de bijbel klinkt Zijn vraag: mens waar ben je?

Mens, waar ben je; Ik heb jou nodig in mijn droom, in mijn Rijk van vrede en gerechtigheid.

Geliefd is de mens, want hij/zij is bondgenoot, medewerker, vriend van God.

Ben ik wel nodig?

Ja, zegt de Ene.

Gods stem klinkt: Hoor! Mens doe mee, werk mee, wees heilig, Ik heb je nodig.

Wees heilig. Wat een bijzondere opdracht. Te veel gevraagd, te hoog gegrepen, te zwaar?

Vorige week hebben we gehoord wat heilig betekent: heilig is de mens, die met beide benen op de grond staat, en zich met volharding inzet voor een betere wereld. Heilig, daarin klinken mee de woorden: barmhartig, liefdevol, eerlijk, trouw en betrouwbaar.

Wees heilig is de vraag, de opdracht van God om het ideaal van gerechtigheid voor allen vast te houden; wees heilig vraagt onze inzet voor een leefbare samenleving.

 Maar kan dat? Zijn we in staat om het goede te doen? Kunnen we het visioen van vrede vasthouden?

Ja dat kan, want we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkeis. En daarom klinkt de Stem: wees heilig, want Ik ben heilig.

Het is een zegen dat wij in de kerk tegen elkaar mogen zeggen: geliefd is de mens, geschapen naar Gods beeld; de mens die kan luisteren naar het woord van God, die z’n hart voor Gods roepen open kan zetten.

In de kerk horen wij deze woorden: “Geliefd is de mens”. Het maakt ons blij. Het is, denk ik, onze taak om vanuit die vreugde naar de ander te kijken. Immers ieder mens is naar Gods beeld geschapen, ieder mens is een geliefd kind van God.

Wees heilig. Maar toch komt de vraag op: kunnen wij weten hoe we moeten leven, waar loopt de weg? Wat is Gods droom met ons?

Daarvoor ontving de mens de Tora.

We hebben dat woord Tora vaak vertaald met: wet. Veel liever gebruik ik andere woorden: wegwijzer, leefregel, leer ten leven, omheining, richtsnoer.

De Tora is de wegwijzer, die richting geeft aan het samen leven, het leven met elkaar op deze aarde.

Even een uitweiding:

Er is een schriftelijke Tora, opgeschreven in de bijbel. De Tora, de Richtingwijzers staan in de psalmen, in de boeken van Mozes en van de profeten. We lazen vandaag een klein gedeelte, zoals het staat in het boek Leviticus.

Het refrein is steeds: Ik ben de Heer, de Ene. Dat betekent: God geeft ons leefregels, omdat Hij ons betrekt in Zijn plan, omdat Hij ons nodig heeft in Zijn geschiedenis, in Zijn droom: een eerlijke samenleving, waarin genoeg is voor allen.

De schriftelijke Tora staat ook in de verhalen over Jezus.

Denk aan de Bergrede. Zalig, gezegend, wie werken aan vrede, zalig de barmhartigen.

Naast de schriftelijke Tora is er de mondelinge Tora., de uitleg van de leefregel, die steeds verandert.

Want: iedere tijd vraagt om z’n eigen uitleg, z’n eigen toepassing. Onze tijd met z’n grote communicatie wereldwijd, met alle informatie die op ons afkomt, met alle grote vraagstukken over klimaatverandering, honger, water tekorten en watersnoden, deze tijd vraagt andere antwoorden dan de tijd van 2000, 3000 jaar geleden.

Een voorbeeld: niet stelen staat er in Leviticus. En dat wordt duidelijk gemaakt met de woorden: haal niet al het graan van de akker af, laat wat staan; pluk niet alle druiven af, laat wat hangen, en raap wat op de grond ligt niet op. De armen en de vreemdelingen kunnen zo aren lezen achter de maaiers, denk aan Ruth.

In Zeeland zag ik hoe vluchtelingen, vreemdelingen de akkers af liepen na de aardappeloogst. Er waren nog genoeg aardappels blijven zitten in de klei. Gelukkig.

We zeggen: de aarde is des Heren; het land is van God. Wij hebben alles in bruikleen. We leven allen van Gods genade.

De leefregel: “niet stelen” roept ons op om na te denken over bezit, over eigendom.

“Niet stelen” stelt ons in 2009 de vraag: hoe verhouden wij ons met mensen in de bijstand, die steeds vaker bij de schuldsanering aankloppen.

Hoe is het mogelijk dat er aan de ene kant kapitaal-krachtigen zijn en aan de andere kant mensen die niet weten hoe ze rond moeten komen; mensen die radeloos het ene gat met het andere dichten?

Mondelinge Tora, de uitleg van Gods leefregel “niet stelen” vraagt in 2009 van ons een eerlijke verdeling van voedsel, van water, van menswaardig leven. 

Anders gezegd: hoe werken wij aan de opdracht: wees heilig, want Ik ben heilig.

Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus: wat is het eerste gebod? Wat is de belangrijkste leefregel?

Jezus zegt dan: de Tora, de richtingwijzer van de Ene, is samengevat in 2 werkwoorden: horen en liefhebben.

Horen naar de Stem, naar God met de Naam: Ik ben er bij en Hem liefhebben.

Want wie God liefheeft, ontdekt de naaste.

Ieder mens, jij en de mens naast je, is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; ieder mens is een geliefd kind van God.

Als we dat beseffen met hart en verstand, met onze ziel en onze kracht, dan zullen we de ander nooit afschrijven. Dan heeft de ander altijd ook recht op leven, goed leven.

Liefhebben is een werkwoord. Het betekent: je inzetten voor gerechtigheid, actief, volhardend.

Liefhebben is bidden voor de mens, de wereld in nood, bidden voor onszelf ook, als we wanhopig zijn.

Vanuit de liefde kunnen we tot God komen. Augustinus zegt het zo: “waar liefde vraagt, luistert God”.

Waar liefde vraagt, luistert God.

En, waar Gods liefde naar de mens vraagt, waar God die liefde is, naar de mens vraagt, kunnen wij antwoorden: spreek Heer, uw mensenkind hoort.

Amen.

 
<< Start < Vorige 41 42 43 Volgende > Einde >>

Pagina 43 van 43