RSS feed voor het nieuws van www.elkz.nl

plus minus gleich
"Alles wat gebeurt in de wereld, wordt gedaan door hoop." - Maarten Luther


Het zegel van de ELG-Zwolle

Het zegel van onze gemeente vermeldt de naam van de gemeente in de beginperiode: de "Augsburger Gemeente". Dat wil zeggen: een gemeente, die de Augsburgse Confessie (belijdenis) van 1530 hanteert. Deze confessie is het belangrijkste belijdenisgeschrift van de Lutheranen.

zwollezegeloud

Begin van de Lutherse Kerk in Zwolle
Al direct na de Beeldenstorm (augustus 1566) werd door de lutheranen in Zwolle aan de magistraat toestemming gevraagd om godsdienstoefeningen te houden volgens de Augsburgse Confessie. Wanneer dit verzoek geweigerd wordt, nemen zij de kerk met geweld in bezit. De diensten moeten echter al in december 1566 gestaakt worden uit angst voor dreigementen van Stadhouder Aremberg. De lutheranen houden zich dan lange tijd in het openbaar rustig. Pas nadat in 1649 een kerk gewijd is, begint een ononderbroken reeks van vaste predikanten. Dan zal ook het zegel in gebruik zijn genomen.

Het zegel zelf stelt Christus voor als het Lam, dat zal overwinnen (Openbaringen 17:14). Lam Gods met een kruisstandaard. (Al lijkt het eerder op een volwassen schaap…)

Het randschrift op de plaquette

  • De oudste versie van het zegel heeft als randschrift:
    SIG:DER AUGSBURG. GEMEIN IN SWOL;
  • De latere huidige versie heeft als randschrift:
    T ZEEGEL DER AUGSBURGER GEMEENTE IN ZWOLL.

 

zwollezegelaanmuur

Dit zegel is -als plaquette- aangebracht in de hal van ons gemeentecentrum, dat naast de kerk ligt en gebouwd werd in 1975. Dezelfde voorstelling staat op één van de windwijzers op het dak van de kerk, in 1799 geschonken door een ouderling. En natuurlijk vinden we het zegel terug op ons briefpapier en achter op de Flambouw…

Bronnen

  • Boekje: ‘Lutherse kerkzegels in Nederland’ door J.K. Schendelaar (ISBN 90-76093-13-x)
  • Oude foto: Historisch Topografische Atlas Gem. Archiefdienst Amsterdam

Het zegel is niet het enige symbool dat in onze kerk hangt. U leest hier meer over de Lutherroos.